ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੈਨਕੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ