ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ